Výroba ocelových prvků a konstrukcí

      

  • jeřáby, výtahy, výroba přípravků, prvků a zařízení zvyšující produkci ve výrobě
  • výroba podskupin technologických celků
  • bezpečnostní plocení technologických celků
  • dopravníkové dráhy a tratě
  • dopravníkové válečky určené pro provozy náročné na chem. sločeniny a vodu

Pro provozy a prostory náročné na hygienu, chemii a vodu vyrábíme zařízení z vysokolegovaných (nerezových) ocelí. Z těchto materiálů též vyrábíme dekorativní předměty a zařizujeme budovy např. zábradlí, lanové systémy pro popínání květin, schody, dveře, kování pro kachlová kamna a v neposlední řadě řešíme i zařízení interiérů dle našich tak architektonických návrhů.