Firma vznikla jako subjekt zabývající se zejména návrhy a výrobou technických zařízení v oblasti zpracování kovů, dřeva, plastů a kamene. Základní kámen při zrodu firmy byl postaven na zkušenostech a know – how, které vycházely z předcházejících činností před založením firmy.

Záhy jsme zjistili, že zákazník nepotřebuje pouze zařízení navrhnout a vyrobit, ale chce ho také dopravit na místo určení, nainstalovat, provádět opravy, servis atd. Na tomto základě vznikla myšlenka full outsourcingu, jako komplexního řešení.

Naše služby jsou oceňovány nejvíce ve firmách a společnostech se sériovou velkovýrobou, kdy každý výpadek ve výrobě je nutné řešit okamžitě a dodávky materiální podpory výroby plnit v přesných termínech dle předem dohodnutých podmínek.

Naše nabídka zahrnuje výrobky a řešení jak pro velkoodběratele, koncového zákazníka, tak i systémová řešení pro průmyslové firmy.

SOS – služby okamžitého servisu

Pro naše stálé klienty realizujeme služby okamžitého servisu, kdy jsme díky našim zkušenostem, vlastním vybaveným provozem a našim týmovým dodavatelům schopni okamžitě řešit požadavky z naší nabídky.

Konstrukční kancelář

Veškeré zakázky výrobní povahy zpracováváme výhradně podle technické dokumentace, a to buď dle dokumentace dodané zákazníkem, nebo dokumentaci sami zpracujeme. Na požadavky našich zákazníků reagujeme spolehlivým a inovačním technologickým řešením.

Firemní filozofie

Úspěch naší společnosti je podmíněn kvalitou lidí, výrobků a služeb. Naším cílem je prostřednictvím uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků dosáhnout profitabilní a efektivní produkce našich výrobků a poskytovaných služeb. K tomuto směřují veškeré aktivity naší společnosti.